Portfolio > Mountains

Stone Quarry Tensile Test
2016